قرض آخرین مفقود شده اخبار حوادث

قرض: آخرین مفقود شده اخبار حوادث

نیروی انتظامی آمر به مردم نیست / سردار اشتری

فرمانده نیروی انتظامی گفت: نیروی انتظامی کشور یک نیروی اجتماعی بوده و اعتقاد است که اعتماد با همکاری مردم به وجود می‌آید. نیروی انتظامی آمر به مردم نیس..

ادامه مطلب