قرض آخرین مفقود شده اخبار حوادث

قرض: آخرین مفقود شده اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات جدایی مصطفوی از استقلال

به گزارش ایسنا، با سرمربی شدن شفر در استقلال، ظاهرا صالح مصطفوی مربی استقلال از این تیم جدا می شود. او که به عنوان دستیار منصوریان و در ادامه دستیار میک مک درمو

جدایی مصطفوی از استقلال

جدایی مصطفوی از استقلال

عبارات مهم : جدایی

مربی استقلال با این تیم قطع همکاری می کند.

به گزارش ایسنا، با سرمربی شدن شفر در استقلال، ظاهرا صالح مصطفوی مربی استقلال از این تیم جدا می شود. او که به عنوان دستیار منصوریان و در ادامه دستیار میک مک درموت با استقلال کار کرده بود، بنا دارد مانند سایر دستیاران منصوریان، از این تیم جدا شود.

جدایی مصطفوی از استقلال

ظاهرا او در مدت اخیر هم به علت پرسشها استقلال با این تیم ادامه کار داده بود.

از دین محمدی و محمد نوری به عنوان دستیاران احتمالی شفر در استقلال یاد می شود.

به گزارش ایسنا، با سرمربی شدن شفر در استقلال، ظاهرا صالح مصطفوی مربی استقلال از این تیم جدا می شود. او که به عنوان دستیار منصوریان و در ادامه دستیار میک مک درمو

واژه های کلیدی: جدایی | استقلال | استقلال | منصوریان | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs