قرض آخرین مفقود شده اخبار حوادث

قرض: آخرین مفقود شده اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی دو گروه آپارتمان‌های نوساز در بازار املاک مصرفی

بازار آپارتمان‌های مصرفی نوساز در حال حاضر حاوی دو گروه فایل عمده مشمول بر آپارتمان‌های «به قیمت» و آپارتمان‌های «گران‌تر از میانگین قیمت منطقه» است که به اذعان

دو گروه آپارتمان‌های نوساز در بازار املاک مصرفی

دو گروه آپارتمان های نوساز در بازار املاک مصرفی

عبارات مهم : بازار

بازار آپارتمان های مصرفی نوساز در حال حاضر حاوی دو گروه فایل عمده مشمول بر آپارتمان های «به قیمت» و آپارتمان های «گران تر از میانگین قیمت منطقه» است که به اذعان مشاوران املاک، حجم تقاضا از هر دو گروه در چند هفته گذشته تقریبا برابر بوده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، میل به مالکان آپارتمان های نوساز و تازه ساز (تا ۵ سال ساخت) به زیاد کردن قیمت مسکن از میانه پاییز در قیمت های نهایی معاملات مسکن مشهود شد، به این معنا که از آبان ماه تاکنون قیمت این آپارتمان ها به تدریج زیاد کردن یافته و نسبت به ماه های مشابه سال قبل، تقریبا برابر با قیمت تورم رشد کرده است.

نکته قابل توجه این است که عمده زیاد کردن قیمت مسکن در ماه های اخیر در مناطق مصرفی ثبت شده است و مناطق لوکس یا بسیار ارزان قیمت که حجم معاملات در آنها به مراتب کمتر هست، از این موج زیاد کردن قیمت در کمتر از سه ماه اخیر، کم بهره یا تقریبا بی بهره بوده اند. طبیعی است در بخشی از بازار که زیاد معامله انجام می شود، بیشترین نوسان قیمت نیز ثبت شده است است.

دو گروه آپارتمان‌های نوساز در بازار املاک مصرفی

با این حال سازنده ها و مالکان آپارتمان های نوساز همچنان بر زیاد کردن قیمت آپارتمان های مصرفی بیش از میزان رشد قیمتی که تاکنون ثبت شده است هست، پافشاری می کنند و این عنوان باعث شده است تعداد فایل های قیمت میانگین متناسب با بودجه عمده منزل اولی ها در مناطق مصرفی رفته رفته کم کردن یابد.

در حال حاضر تعداد فایل های قیمت مناسب در بازار املاک مصرفی به خاص در مناطق ۴، ۵، ۸ و ۱۴ که در زمره پنج کانون پرمعامله بازار مسکن هستند، کم کردن یافته و فایل های موجود نیز اغلب از نظر موقعیت مکانی، متقاضیان خرید را راضی نمی کند. بسیاری از خریداران مصرفی مسکن جهت نخستین بار با بودجه ای بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان وارد بازار می شوند و ضمن اینکه میل به به خرید آپارتمان نوساز دارند، با محدودیت بودجه ای تا حول و حوش ۳۰۰ میلیون تومان روبه رو هستند. مقایسه فایل های کنونی با فایل هایی که در این دامنه قیمتی در تابستان وجود داشت، نشان می دهد تعداد آپارتمان های قیمت مناسب نوساز در این محدوده قیمتی بسیار کم کردن یافته و فایل های موجود اغلب در محله هایی قرار گرفته که از مطلوبیت محله های محوری معاملات مسکن در مناطق مصرفی برخوردار نیستند.

بازار آپارتمان‌های مصرفی نوساز در حال حاضر حاوی دو گروه فایل عمده مشمول بر آپارتمان‌های «به قیمت» و آپارتمان‌های «گران‌تر از میانگین قیمت منطقه» است که به اذعان

با این همه تقاضای مصرفی که اصرار به خرید آپارتمان نوساز یا تازه ساز داشته باشد، با جست وجوی زیاد و وسیع تر هنوز هم می تواند فایل های «به قیمت» را در بازار و در موقعیت مکانی نسبتا مطلوب پیدا کند. ولی مشاوران املاک معتقدند اگر خریداران به رشد قیمت مطلوب فروشندگان پاسخ مثبت دهند و معاملات در دامنه قیمتی تازه ثبت شود، این احتمال وجود دارد که در بازار مسکن شب عید همین فایل هایی که قیمت منطقی و متناسب با میانگین قیمت آخرین معاملات را دارند هم نایاب شوند.

واژه های کلیدی: بازار | آپارتمان | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs